Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Obowiązek informacyjny wynikający z Ustawy z dnia 16 listopada 2012 r. o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw.

Wyłącz komunikat


Most Rion-Antirion (Harilaos Trikoupis Bridge)

Most Rion-Antirion (Harilaos Trikoupis Bridge)


 

Fot. 1. Lokalizacja Mostu Rion-Antirion

Lokalizacja
Most Rion – Antirion został wybudowany w najwęższym miejscu Zatoki Korynckiej, pomiędzy małym portem Rion na północnym brzegu Peloponezu a miejscowością Antirion na południowym brzegu Grecji kontynentalnej. Ta przełomowa przeprawa uważana za jedno z 14 najważniejszych połączeń komunikacyjnych Unii Europejskiej. Należy podkreślić, że obiekt łączy nie tylko dwa brzegi lądu, ale także dwie różne płyty tektoniczne, zmieniające swoje położenie o ok. 2cm rocznie.

Fot. 2. Premier Grecji Harilaos Trikoupis

Historia
Idea połączenia mostem brzegów Zatoki Korynckiej zrodziła się dosyć dawno, bo już w 1880 roku. Pomysłodawcą dla przeprawy łączącej miejscowości Rion i Antirion, był ówczesny premier Grecji – Harilaos Trikoupis. To właśnie jego imieniem nazwano przeprawę. Przetarg rozstrzygnięto w styczniu 1996r na rzecz francusko – greckiej spółki, Gefyra, która w zamian za wybudowanie obiektu ze swoich funduszy, może przez 42 lata czerpać zyski z opłat za korzystanie z przeprawy.

Budowa ruszyła w 1999r, a 5 lat później, w 2004r, pięć miesięcy przed terminem, obiekt oddano do użytku.


Podstawowe dane

Rys.3. Widok z boku na Most Rion-Antirion

Most Rion – Antirion jest obiektem o jednym z najdłuższych na świecie przęśle podwieszonym. Rozpiętość jego głównego przęsła wynosi aż 2252m, natomiast długość całkowita obiektu to 2880m. Tak duża rozpiętość wynika z tego, że pomost nie jest połączony w sposób sztywny z pylonami (połączenie w postaci tłumików hydraulicznych). Odległość między pylonami wynosi 286m + 3 x 560m + 286m. Przed i za obiektem powstały jeszcze mosty dojazdowe o długości 392m po stronie miasta Rion i 239m po stronie miasta Antirion. Całkowita szerokość pomostu wynosi 27.2m.

Obiekt został zaprojektowany na ruch ciężki oraz na obciążenia wyjątkowe w postaci:

 • uderzenia w filar tankowca o masie 180 000 ton płynącego z prędkością 18 węzłów (ok. 36km/h)
 • silnych wiatrów wiejących w Zatoce Korynckiej z prędkością dochodzącą nawet do 250km/h
 • oraz trzęsienia ziemi o sile ponad 7 stopni w skali RichteraRys. 4. Przekrój pomostu

Pomost

Ciągła, podwieszona na całej długości konstrukcja, bez połączenia z pylonami umożliwia swobodny ruch pomostu podczas trzęsienia ziemi. Pomost jest połączony z pylonami jedynie za pośrednictwem systemu tłumików, które mają za zadanie zmniejszenie przemieszczeń dynamicznych podczas trzęsienia ziemi. Przy każdym pylonie znajduje się 4 takie tłumiki, każdy o wydajności, 4500kN. Przemieszczenia podłużne, powstałe podczas trzęsienia ziemi mają być absorbowane przez urządzenia dylatacyjne przypominające w sposobie działania miechy ogromnego akordeonu.

Konstrukcja pomostu została zrealizowana jako przekrój zespolony stalowo – żelbetowy, o szerokości 27.2m. Grubość płyty pomostu waha się od 25 do 35cm. Dźwigary zrealizowane zostały w postaci blachownicy dwuteowej o wysokości 2.2m, stężonej co 4m stalowymi poprzecznicami.

Fot. 5. Posadowienie pylonu

Posadowienie

Aby wzmocnić słabe dno Zatoki Korynckiej, pod każdym filarem wbito, przy użyciu podwodnego kafara, około 200 stalowych rur o średnicy 2m i grubości ścianek wynoszącej 20mm. Długość rur waha się od 25 do 30m. Na tak wzmocnione podłoże została nałożona trzymetrowa warstwa żwiru, a na niej z dokładnością do kilku centymetrów posadowiono największe na świecie fundamenty mostowe o średnicy 90m.

Należy podkreślić, że fundamenty nie są w żaden sposób połączone z gruntem – są na nim tylko oparte. Taki sposób posadowienia, to kolejny element zabezpieczenia mostu przed drganiami sejsmicznymi. Dzięki niemu na konstrukcję nie przenoszą się drgania z gruntu podczas trzęsienia ziemi. Stabilność podpór jest zachowana poprzez ich ogromną masę. Niemniej kesony te mogą się przemieszczać i w razie nagłych ruchów poziomych podłoża, dzięki bezwładności fundamentów wszystkich pylonów, ich wzajemne odległości zostaną zachowane.


Rys. 6. Pylon

Pylon

Po wykonaniu ostatniego z czterech filarów i osadzeniu ich na wcześniej wzmocnionym gruncie, rozpoczęto pracę nad budową czteroramiennych pylonów. Taki układ konstrukcyjny wybrano również ze względu na jego odporność sejsmiczną.

Ramiona pylonu, oparte są na wieńcu o grubości 4m i kształcie kwadratu o boku 40m. Wieniec, bardzo silnie zbrojony i dodatkowo sprężony 21 kablami, oparty jest na ustroju przypominającym odwróconą piramidę. Jej zwieńczenie płynnie przechodzi w ośmiokątny filar. Na każdej podporze, w jednym z ramion pylonu, znajduje się winda, dojeżdżająca do miejsca połączenia ramion, aby się dostać na szczyt konstrukcji, należy skorzystać ze schodów dla obsługi.

Dwa zewnętrzne pylony mają wysokość po 141m, licząc od poziomu morza, a dwa wewnętrzne są wyższe i mają po 164m Całkowita wysokość środkowych pylonów, mierzona od dna zatoki do szczytu konstrukcji wynosi 230m.

Ramiona pylonów wznoszą się na wysokość 60m, nad poziom jezdni, gdzie zwieńczone są kwadratową w planie głowicą. Nad nią został ustawiony przy pomocy dźwigu, stalowy rdzeń, w którym zakotwione jest podwieszenie pomostu.


Fot. 7. Zakotwienie podwieszenia

Podwieszenie

Do podwieszenia obiektu wybrano system Freyssinet HD 2000. Liny, na których zwisa pomost, składają się ze splotów wykonanych z siedmiu splecionych drutów, z których każdy był osobno galwanizowany i zabezpieczony antykorozyjnie osłoną z HDPE.

W sumie na obiekcie zainstalowano 368 lin, składających się z 46, 55, 61 i 75 splotów. Każdy z nich ma średnicę 15.7mm i wytrzymałość 1770Mpa, ponadto każdy splot jest kotwiony indywidualnie w stalowym bloku kotwiącym. Zakotwienia bierne zlokalizowano w płycie pomostu, natomiast czynne – w pylonie. Łączna długość splotów osiąga ponad 4 000km. Podwieszenie zrealizowano w układzie wachlarzowym.

Na potrzeby obiektu zaprojektowano specjalny dewiator mogący przenieść siły prostopadłe do lin podwieszających sięgające nawet 1 000kN.

Budowa

W sumie, na potrzeby budowy przeprawy zużyto:

 • 210 000 m3 betonu
 • 57 000 ton stali zbrojeniowej
 • 28 000 ton stali konstrukcyjnej
 • 3 800 ton stali w kablach

Całkowity koszt przedsięwzięcia wyniósł 750 000 000 euro.


Źródła

Czasopisma i książki:
 • Inżynieria i Budownictwo nr 9/2004
 • D. J. Brown „Mosty – trzy tysiące lat zmagań z naturą”

 Opracowania:

 • A. Pecker „Enhanced seismic design of shallow foundations: example of the Rion Antirion Bridge”
 • G. Auvinet „Some aspects of Rion Antirion Bridge foundation design”
 • J. Combault and others „Rion Antirion Bridge, Greece – Concept, Design, and Construction”

 Zdjęcia:

 • www.gefyra.gr
 • http://en.structurae.de/


Galeria

              

             

Opracowanie: Wojciech Kalandyk

Koło Naukowe Mostowców